The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes
Vi får följa Coriolanus Snow vid 18 års ålder, år innan han skulle bli Panems tyranniska president. Coriolanus är stilig och charmig, och även om det är svåra tider för Snow-familjen, ser han en chans till en förändring när han väljs till mentor för de 10:e hungerspelen. Snabbt krossas han glädje när han får i uppdrag att vara mentor för en flickan från fattiga distrikt 12.
Från 15 år (ej granskad)
Längd: Okänt
Språk: Okänt
Text: Okänt
Genre: Science Fiction
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes
Vi får följa Coriolanus Snow vid 18 års ålder, år innan han skulle bli Panems tyranniska president. Coriolanus är stilig och charmig, och även om det är svåra tider för Snow-familjen, ser han en chans till en förändring när han väljs till mentor för de 10:e hungerspelen. Snabbt krossas han glädje när han får i uppdrag att vara mentor för en flickan från fattiga distrikt 12.
Från 15 år (ej granskad)
Längd: Okänt
Språk: Okänt
Text: Okänt
Genre: Science Fiction
Inga planerade programpunkter